Jag ser att vi uppenbarligen trampade på en öm tå som gjort att Yougovs affärsutvecklingschef har tagit till orda, trots att vi var mycket noggranna med att inte peka ut något företag då vi ville ha ett sakligt resonemang som inte skulle fördunklas av personangrepp.
Jag antar att detta är en replik på artikeln signerad mig och Jenny Madestam (fil dr statsvetenskap, Stockholms universitet) i DN debatt i måndags med rubriken: ”Dåliga undersökningar ger uppseendeväckande resultat”
Det verkar vara på sin plats att förtydliga (om någon mer än Yougov har missuppfattat), vår debattartikel fokuserar på faran med ett felaktigt urval och dålig kvalitet samt vilka effekter det har i media. Där vi samtidigt tar upp två enkla exempel för att tydliggöra detta.
Snabbhet gör det ännu viktigare att vara noggrann med metodik och urval.
Det är även ett faktum att extrema åsikter är överrepresenterade i självrekryterade paneler.

 

Torbjörn Sjöström, vd, Novus Group