Medierna hamnar lågt i förtroendeligan när undersökningsföretaget Novus undersöker förtroendet för olika institutioner när det gäller hanteringen av corona-viruset.

Högst är förtroendet för sjukvården, som 75 procent har högt förtroende för. Därpå kommer Folkhälsomyndigheten som 71 procent har ett högt och 20 procent ett lågt förtroende för.

Lägst förtroende av de undersökta institutionerna och myndigheterna har kvällstidningarna som 53 procent har ett lågt förtroende för. Endast 17 procent har ett högt förtroende för kvällstidningarnas sätt att hantera corona. Public service ligger betydligt högre med 53 respektive 51 procent i högt förtroende för SVT och SR.