"Det är på twitter som slaget om opinionen avgörs. Man är där för att påverka påverkarna: det vill säga journalisterna. Det är med andra ord på twitter som opinionsagendan sätts för dagen och avgörs vad radio och tv ska ta upp i sina sändningar.
 
När jag träffar Markus Uvell, vd för näringslivets tankesmedja Timbro, för radioprogrammet Mediernas räkning är han nästan uppgiven. Enligt honom blir en borgerlig politiker lätt deprimerad om han eller hon följer Twitter. Bilden av Alliansen är så negativ.
 
Markus Uvell följer sina motståndare i sociala medier. En av dem är Robin Zachari, redaktör för bloggen Alliansfritt Sverige. Även om Alliansfritt för det mesta hånar allt vad Alliansen gör så är bloggen ibland rolig, medger Markus Uvell.
 
När jag träffar Robin Zachari på ett café i centrala Stockholm säger han självsäkert att högern inte hängt med i utvecklingen. På sin blogg Alliansfritt Sverige passerar nyheter bara om något som har hänt är Alliansens fel. Allt ska vara Alliansens fel.
 
Men artiklarna ska vara "roliga, elaka och korrekta". Robin Zachari beskriver det som att vänstern investerar i infrastruktur medan högern lägger resurserna på enskilda projekt. Den nya journalistiken på nätet är mätbar och det går att experimentera på vad som går hem. Vänstern har etablerat en rad nättidningar som Dagens Arena, LOs mediehus, Dagens ETC, Alliansfritt Sverige och Politism.
 
Navet i vänsterns opinionsbildning är Karin Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör. Hon är överraskad över hur oengagerade borgerliga ledarskribenter är. Det syns på antal delningar som deras artiklar får anser hon. Ibland delas inte ledarartiklar på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter en enda gång.
 
Dagens ledarskribent måste vara delaktig i samtalet och artiklarna anpassade till delningar i sociala medier. Vänsterns klara värdegrund och klara ställningstagande är bättre lämpade till att bli delade än artiklar av liberala skribenter som inte har klar någon ståndpunkt, anser Karin Pettersson vars ledarsida nu är överlägset störst bland opinionssidorna.
 
Medielandskapet har alltså förändrats. Papperstidningar förlorar sina prenumeranter men viktigast av allt: hierarkin är bruten. Det är inte längre DNs debattsida som sätter agendan för dagen. Den avgörs på twitter och sociala medier, något som både Markus Uvell på Timbro och Robin Zachari på Alliansfritt Sverige är överens om.
 
Dagens Arena, en vänstertidning på nätet, går så långt att de redan ordnat en debatt på temat: Har liberalerna blivit frånåkta?
 
Tonchi Percan, reporter