SAKER MAN SER. Stockholm ordnar världens största konferens inom artificiell intelligens. Helsingfors ståtade med ett kanske något mindre intelligent möte. Men valet av plats för champagneminglet, Vasamuséet, förde tankarna till Socialdemokraternas val av plats för valvakan 2010, Tekniska Muséet.    
  
#faim 
#ijcai