Anseendeindex bygger på 9 542 intervjuer via Sifos riksrepresentativa onlinepanel, genomförda 17-29 maj.

Myndigheterna som ökar mest i anseende är Försvarsmakten (+ 8 procentenheter) medan Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Försäkringskassan och Kronofogden ökar med vardera 7 procentenheter.

Mest minskar Riksbanken (-26), Kriminalvården (-15) och Polisen samt Sveriges Domstolar med vardera -10 procentenheter.