Ulf Kristersson ägnade en del avsitt tal till prata om att politiken aldrig tagit ansvar och nämnde bland annat regeringens corona-hantering som exempel. Här vill Moderaterna återinföra tjänstemannaansvaret som Socialdemokraterna avskaffade. Detta fattade riksdagen beslut om 2018, saken utreddes, men därefter har inget hänt.

Moderaternas största nummer under Almedalsveckan var dock lanseringen av ett ”skattehöjarstopp”. Detta innebär att de ”statliga skatterna inte ska höjas och framförallt ska skattetrycket på hushållen inte öka”. Moderaterna nämner särskilt att det är uteslutet att återinföra fastighetsskatten, ta bort ränteavdragen på bolån och höja inkomstskatterna”. Inga nya skatter ska införas under nästa mandatperiod och kommunalskatten ska inte höjas.

Däremot vill Ulf Kristersson inte utlova större skatteminskningar men flaggar särskilt för att ISK inte ska höjas och att om bidragsberoendet ska minska och fler ska ut i jobb kommer det att krävas skattepolitik.