Undersökningarna är genomförda av SCB på uppdrag av Statens Medieråd och baseras på en enkätinsamling genomförd under hösten och vintern 2022.

De syftar till att kartlägga unga svenskars medieanvändning.

Under Bokmässan presenterar Statens medieråd en förhandsvisning av ett antal resultat från undersökning vilka inkluderar:

* det dagliga läsandet av böcker samt tidningar ökar, och de som aldrig läser blir färre, enligt undersökningen

* var femte sexåring har en egen smartphone

* Sociala medier-användningen i åldern 9-12 minskar något

* det digitala spelandet minskar bland de yngsta, och andelen tonårspojkar som ägnar mer än 3 timmar per dag åt spel minskar märkbart

* det dagliga tv- och filmtittandet minskar i alla åldersgrupper

* nära hälften av 13–16-åringarna och över hälften av 17–18-åringarna använder mobilen på natten en gång i veckan eller oftare

* ökningen av upplevd utsatthet på nätet har avstannat

Undersökningarna kommer att presenteras i sin helhet senare i höst.