Det rör sig inte om någon förändring i organisationen eller om någon policyfråga eller om något som kan påverka andra journalister på TT och det handlar inte om någon särskilt infekterad fråga.
Så kan samtalet med journalistklubbens ordförande på TT, Patrik Dokk, sammanfattas.
Dock vill han inte säga något specifikt om ärendet, som slutade med att Owe Nilsson och Journalisförbundet, ansåg att det bästa han kunde göra var att säga upp sig.

– Det är ett enskilt ärende som vi inte kommenterar, säger Patrik Dokk.

TTs vd Per-Anders Broberg lämnar en corporate-kommentar via sms:

”Det stämmer att Owe har sagt upp sig. Owe har varit på TT sen 1980-talet och kommer förstås lämna ett stort tomrum. Vi kommer inleda arbetet med att hitta hans ersättare efter helgerna”.

Tidigare tycks Owe Nilsson och TTs ledning haft olika uppfattningar om vad som gäller för en TT-reporters agerande i sociala medier. I juni 2018 slutade Owe Nilsson att twittra efter ett inlägg som tog upp dugligheten hos Expressens reporter Niklas Svensson med epitet som ”nolla” och ”måttligt pålitlig”. Ett inlägg som sannolikt väckte intern kritik.

Efter regeringsskiftet hösten 2022 har Owe Nilsson blivit allt mer aktiv som ”Surbörje” på Twitter. I ett omdiskuterat inlägg den 2 december 2022 tog han ställning mot den nya M-ledda regeringen efter att stödet för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) uteblivit i budgeten.

Regeringen påpekade dock att stödet till SKMA var tidsbegränsat och att andra åtgärder mot antisemitism var på gång.

Owe Nilsson eller ”Surbörje”, kan då ha brutit mot TTs policy för reportrars agerande i sociala medier:

Policyn löd 2018, enligt en artikel i Resumé:

Ta ansvar. Gränsen mellan det privata och arbetet är inte alltid tydlig, det gäller kanske särskilt i sociala medier. Uttryck dig därför alltid med omsorg och gott omdöme när du publicerar dig öppet på nätet och tänk på att du även privat ses som en företrädare för ditt företag. Var därför noga med att uppträda så att samhällets och enskildas förtroende för TT och dig själv inte skadas. (…)

Hur den lyder i dag är TTs, landets största och av dagspressen ägda nyhetsbyrå, inte transparenta med.

”Våra policies är interna dokument som vi inte delar externt”, smsar Per-Anders Broberg.