När LO går till EU-val för att få in sin kandidat Johan Danielsson i EU-parlamentet använder den fackliga central-organisationen en snarlik slogan som den Brexit-sidan i Storbritannien använde under folkomröstningen.

Brexit-sidan använde ”Take control” och LO kör med ”Ta tillbaka kontrollen”.  Detta har väckt reaktioner bland andra EU-kampanjmakare, som dock inte vill uttala sig här.

Johan Ulvenlöv, valledare på LO, berättar om varför LO i stort sett kör med Brexit-sidans slogan:

– Meningen Ta tillbaka kontrollen sammanfattar väldigt väl vad vi vill göra och vad våra medlemmar känner inför hotet från höger vad gäller demokratin i flera EU-stater. Det är en stark kombination med vår slogan ”Trygghet för vanligt folk”. Medlemmarna är också oroliga att kollektivavtal och andra villkor på arbetsmarknaden ska undermineras. Det (Ta tillbaka kontrollen) är en bra mening som sammanfattar vår kamp för demokrati och för medlemmarnas villkor.

Har ni inspirerats av den brittiska Brexit-rörelsens slogan?
– Det är mycket möjligt att de har använt sig av den sloganen, men vi blev mest inspirerade av en scen i filmen Cabaret där man undrar om det fortfarande går att kontrollera nazisterna i Tyskland. Idag i Europa geggar partier ihop sig med Sverigedemokraterna i partigrupper och kring förslag. Moderaterna är med i samma partigrupp som Viktor Orbán.

Kan inte LO sammanblandas med Brexit när ni använder en snarlik slogan?
– Det tror jag inte. Vi har ett så tydligt budskap. Vi fyller den med vårt innehåll: Krossa högerextremismen och svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.