DEBATT. ”Den svenska paradgrenen omställning haltar betänkligt just nu. Inte minst när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn. Public affairs-konsulten Elias Wästberg tycker att corona-krisen ger Sverige möjligheter att göra något åt saken.

I mångt och mycket kan man se 2020 som ett riktigt skitår helt präglat av Covid-19 pandemin och den olycka den för med sig. Att säga att 2021 kommer bli bättre är lätt och känns som en rimlig förväntansbild. Men istället för att bara säga att 2020 var ett skitår och nu vänder vi blad så bör vi dra nytta av 2020, se till att vi som samhälle tar språng framåt, inte bara för 2021 utan för kommande generationer. Det är en skyldighet vi har, mot alla som fått lida, är sjuka eller mist en anhörig. Sverige var under större delen av 1900-talet världsmästare i omställning och att dra nytta av globala motgångar. Vår industri var snabb med att anamma ny teknik, vi lät duktiga och drivna entreprenörer få förutsättningar att bygga oproportionellt många globala storföretag sett till vårt lands storlek och läge. Staten och fackförbunden hjälpte till att driva på för fortbildning och teknikskiften istället för att krampaktigt försöka bevara status quo. Omställning är inte lätt, det kräver mod, en osentimental filosofi och en förmåga att inte bry sig om särintressen.

 

Pandemin har drivit på den digitala revolutionen och gjort 100-tals miljoner människor över hela världen har tvingats ställa om, ta till sig nya arbetsredskap och sätt att arbeta på. Skolelever över hela Europa har ställt om och vant sig vid digital undervisning, även i de länder som låg längst bort från att anamma ny teknik i undervisningen.

Företag över hela världen har ställt om och anammat ny teknik, ändrat processer och lyckats hitta ett ledarskap som fungerar när team sitter utspridda. Allt fler personer hittar vägar att få ihop livspusslet med mindre pendling som möjliggör både mer arbetstid och mer tid för fritid. Möten som förut krävde långa resor sker nu digitalt till en både ekonomisk och miljömässig vinst. Samtidigt verkar den svenska offentliga sektorn ha svårare att ställa om. Den offentliga sektorn i Sverige som sysselsätter ca 1,6 miljoner rankas på plats 33 av 33 när OECD i sin Digital Government Index (DGI) rankar länders offentliga digitalisering. I undersökningen ”Svenskarna och Internet 2020” som publicerade för någon vecka sedan går det att se att nästan hälften, 47 procent, av de anställda i privat sektor har jobbat hemifrån under pandemin, men enbart en tredjedel, 36 procent, av de anställda i offentlig sektor. Detta trots de starka uppmaningarna från regering och myndigheter om hemarbete. I andra länder som har haft totala ”lockdowns” lär rimligen motsvarande siffror vara betydligt högre.

Samtidigt som pandemin driver på den digitala revolutionen har inte klimatkrisen försvunnit, de utmaningar vi stod inför vid förra årsskiftet finns fortfarande kvar. Lika problematiskt som att vår offentliga sektor inte går i takt med ambitionen om att vi ska vara ledande inom digitalisering är att av de miljömål Sverige antog 1999 (15 stycken, senare utökade till 16) som skulle ha uppnåtts till 2020 så har enbart ett uppnåtts. Den svenska paradgrenen omställning haltar betänkligt just nu.

Pandemin ger oss som samhälle en unik möjlighet att ställa om och möta inte bara dagens utan också morgondagens utmaningar, men för att klara det så måste vi som samhälle våga ta tuffa beslut, vara osentimentala och återigen erövra den svåra konsten att ställa om. En konst som vi just nu från statens sida inte är ledande på.

I stället för att rikta olika offentliga stöd till bakåtsträvande aktörer som gnäller mest eller till att fortsätta bygga ut en byråkrati borde statliga stöd och fokus vara på att effektivisera och digitalisera den offentliga sektorn och ställa om samhället till att inte bara nå klimatmålen utan få fram företag som lever av att lösa våra utmaningar. Det är genom att anamma smarta lösningar, som vi både möter klimathotet, arbetslöshet och ekonomiska problem. De statliga stöden som uppkommit under pandemin borde under 2021 riktas om från att rädda föråldrade företag som inte orkat ställa om till att stödja de som ställer om, oavsett om det är nya företag eller gamla. Att ge de som blivit övertaliga en möjlighet att fortbilda sig för framtidens bristyrken. I stället för att ge pandeminödhjälp borde statens fokus vara att göra Sverige till den ledande gröna industri och tekniknationen.

Elias Wästberg, public affairs konsult