Ericssons vd Börje Ekholms sms-konversation med handelsminister Anna Hallberg visar hur infekterad och komplicerad frågan om kinesiska telekomtillverkaren Huaweis rätt att agera i Sverige är. Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered ger sin syn på saken.

Det var Dagens Nyheter som visade upp Börje Ekholms sms. Han berättade för handelsministern att han anser att Sverige inte håller sig till EUs ”toolbox” utan inför hårdare restriktioner mot Huawei, han berättade att han fruktade att Ericssons möjligheter i Kina kan strypas. Samtidigt anser myndigheter som Must, Säpo och PTS att Huawei innebär ett säkerhetshot mot Sverige, eftersom bolaget förväntas lämna data till den kinesiska enpartistaten när så efterfrågas. Därför ska inte Huawei få vara med och bygga upp svenska 5G-nät och inte heller leverera till 3G och 4G-näten.

Lars Hjälmered delar upp problematiken i flera delar.

– Sverige ligger efter flera andra länder när det gäller 5G. 5G är en plattform för framförallt nya digitala innovationer och AI. Att Sverige ligger efter på 5G riskerar att innovationer och nya bolag hamnar utanför Sverige. Det är dåligt för Sverige.

– Jag har stor respekt för säkerhetsaspekterna. Tidigare har Sverige saknat lagar och regler för att säkra nationella intressen. Det är bra att initiativ tas för att ta vara på svenska intressen. Alla företag eller länder ska inte få investera var som helst eller när som helst i Sverige. Möjligheter att begränsa och stoppa måste finnas i ett Sverige som i övrigt värnar öppenhet och fri handel.

– Sverige går inte samma väg som andra länder. Beslut om 5G överklagas i Sverige till förvaltningsdomstol, men borde överklagas till regeringen. Detta då det är rimligt att regeringen ska kunna ta en större och samlad hänsyn, inte minst i en så känslig fråga som den om 5G.

– Myndigheten PTS beslut gällde inte bara 5G utan även 4G och 3G. Därför är det rimligt att PTS och regeringen är tydliga mot telekomföretag, kommunala stadsnät med flera så att dessa vet vilka krav som kommer att gälla in mot 2025 när kraven ska vara uppfyllda. Ska exempelvis utrustning inom 3G och 4G fasas ut talar vi om 10 000-tals basstationer runt om i landet. På samma sätt måste staten vara tydlig med vilka krav som kommer att ställas på personal.

– Beslutet att exkludera en möjlig leverantör från att leverera 5G kommer att leda till dyrare 5G-nät då konkurrensen på leverantörssidan sjunker. Det är rimligt, och säkert troligt, att den kostnaden är värd priset. Men, man måste också vara tydlig med att säkerhetsåtgärder kostar och måste få kosta.

Lars Hjälmered berättar också att han har låtit riksdagens utredningstjänst titta på vilka praktiska och ekonomiska effekter ett försenast införande av 5G får för Sverige, svensk ekonomi och svenska företag.

– Utredningstjänsten i riksdagen kunde inte svara på frågan. Varken PTS eller regeringen har kunnat presentera effekter i form av kostnader, med mera. Det är faktiskt inte rimligt.