Organisationen Gröna Städer släpper en rapport om konsekvenserna av att Kina inte får vara med och leverera till 5G-näten i Sverige.

Rapporten kommer fram till flera slutsatser om PTS beslut att inte låta kinesiska tillverkare som Huawei blir fastslaget:

* ”För telekomoperatörerna kommer det att betyda högre kostnader”, eftersom en del befintlig kinesisk utrustning behöver lyftas ut.

* Mobil telekommunikation blir därmed ”dyrare” jämfört med idag.

* 5G ”kommer att bli försenat ytterligare och kan leda till att Sverige hamnar på efterkälken jämfört med andra EU-länder”.

* ”Delar av den FoU som annars skulle ha bedrivits i Sverige kommer att förläggas utomlands”.

Gröna Städer konstaterar också i sin rapport att ”den rättsliga tolkningen skapar osäkerhet”.

  1. Det är i ”dagsläget inte är klart vilken utrustning som omfattas”.
  2. PTS beslut var ”oförutsett för mobiloperatörerna och om de hade känt till att beslutet skulle komma hade avvaktat med att genomföra nu gjorda investeringar”.
  3. Det ”finns en oro för att Kina kommer att besvara förbudet med upprättandet av handelshinder”.