Vi tror att den gröna omställningen kommer ta oss till framtiden genom att vi tar hänsyn till vår planet och framtida generationer, samtidigt som den skapar utveckling och nya jobb. Vi kan skapa jobb för fler och ställa om från yrken som håller på att försvinna till de nya yrken som den gröna omställningen kräver. Samtidigt kan vi påverka vår självständighet i förhållande till antidemokratiska stater som Ryssland.

Klimatutmaningen är ibland överväldigande. Det är svårt att veta som enskild person vad man ska göra för att hindra utvecklingen, och dagens unga som har växt upp med denna verklighet vittnar om vilken stress den för med sig. Med rätt ledarskap kan handlingskraft växa fram ur oron. Vi ser den redan i industrin med omfattande investeringar i utsläppsfri teknik och förnybar elproduktion. Det största hotet mot omställningen är nu inte teknik och investeringar utan att få fram rätt kompetens tillräckligt fort. Företagen är i stort behov av arbetskraft och samtidigt utbildas inte tillräckligt många för de massiva investeringar som krävs i elproduktion, elnät, kemiindustrin och annat- Här behövs också ett starkt politiskt ledarskap, som på ett tydligt sätt kopplar ihop näringslivets behov med kompetensutvecklingen.

Så hur kan vi optimera arbetskraften som finns och samtidigt arbeta mot klimatneutralitet?

Vi vill att de insatser som skapas för arbetslösa faktiskt ger effekt, och då måste de vara relevanta för framtida behov på arbetsmarknaden, vara tillgängliga för de som vill och kan utbilda sig och vara godkända för ersättning via CSN. Här behövs en systematik på både riks och regional nivå, som gör att vi kan se sambandet mellan den gröna omställningen och utvecklingen på arbetsmarknaden. Det har gjorts alltför många kortsiktiga insatser för att öka antalet som arbetar, vilket tröttar ut både individen och arbetsgivare.

Många av de människor som kommer till Sverige är välutbildade och med rätt validering och kompetensförstärkning kan de få kvalificerade arbeten. Det finns också en stor andel människor i vårt land som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden, här finns en möjlighet att skapa utbildningar kombinerade med svenska språket som ökar takten i den gröna omställningen.

Vi måste koppla ihop yrkesutbildningarna med näringslivets behov i större utsträckning, och se till att en stor del av lärandet sker på arbetsplatsen. Det går att bygga helt behovsanpassade utbildningar, men direktivet att göra det finns inte. Det vill vi ta fram. Utan fler elnätsmontörer kommer både höga elpriser bestå och omställningen bromsas. Utan fler som kan odling riskerar den svenska livsmedelsförsörjningen att minska, när generationsskiften på gårdar uteblir. Utan driftstekniker till raffinaderierna blir det omöjligt att ställa om till förnybar produktion istället för fossilt och utan lärare till alla utbildningar blir det ingen utveckling mot starkare kunskapssamhälle.

En röst på Centerpartiet betyder en röst för potentialen i den gröna omställningen, på fler utbildningar som matchar behoven på arbetsmarknaden och på en politik som ger utveckling och tillväxt. Det är för Sveriges bästa.

Rickard Nordin (c), klimat- och energipolitisk talesperson
Linda Högbacka (c), kandidat Västra Götalandsregionen