I ett första skede ska Komm ta över driften av Swedish Content Agencies.

”Långsiktigt är vår målsättning att integrera Swedish Content Agencies verksamhet i Komms verksamhet. I och med att vi nu lägger över driften på Komm, så inleder vi integrationsarbetet”, kommenterar Jonas Nilsson, styrelseordförande på Swedish Content Agencies.

Det första som händer är att Komm drar igång den årliga tävlingen Swedish Content Awards, seminarierna Content Talks samt jobbar med löpande kommunikation med medlemmarna.