För att komma till rätta med prisdumpning har de tre byråorganisationerna Komm, Precis och Swedish Content Agencies med totalt 300 medlemsbyråer   tagit fram en handbok för upphandling av kommunikationstjänster.

Boken heter Så upphandlar du effektskapande kommunikation. En handbok i offentlig upphandling av konsulterande kommunikationstjänster enligt LOU.

Den innehåller nio rekommendationer för upphandling av kommunikationstjänster.

Tanken är att boken ska användas av myndigheter som handlar kommunikationstjänster men också av byråer som vill öka kunskapen om upphandlingar.

Michaela Pålsson, Linda Nilsson och Annika Sjöberg. Foto: Niklas Palmqvist.

”Det råder inget tvivel om att detta är en het fråga i vår bransch. Vi tror att alla tjänar på att prata mer om ämnet. Syftet med boken är att på ett konstruktivt sätt lyfta fram nio rekommendationer som alla parter kan gynnas av att tänka till lite extra kring inför en upphandling. I slutändan vill vi alla samma sak, att den kommunikation som skapas ska ge så god effekt som möjligt”, kommenterar Linda Nilsson, vd för Komm.

”Vi är övertygade om att vägen framåt handlar om att komma bort från att enbart prata om timpriser och istället titta på alternativa prismodeller, däribland fasta priser, för att skapa ett så bra samarbete och resultat som möjligt. De fasta priserna bör vara olika beroende på vilken roll och kompetens som menas. Om man ändå vill ha pris med som ett kriterium så rekommenderar vi att priset viktas mellan 5 och 20 procent”, kommenterar Annika Sjöberg, ordförande för Precis och senior partner på Gullers Grupp.

”Vi upplever att många byråer som ännu inte har arbetat med uppdrag mot offentliga förvaltning känner att det är en alltför krånglig process. Vi är övertygade om att med mer kunskap och tydlighet från båda sidor så kan fler byråer vilja vara med i upphandlingar framöver, något som givetvis gynnar såväl kreativitet som effekt”, kommenterar Michaela Pålsson, vd för Swedish Content Agencies.

Upphandlarna kommer att erbjudas kostnadsfria utbildningarna där rekommendationerna presenteras.

Handboken går att ladda ner på komm.se/offentligupphandling.

 

de nio rekommendationerna
1. Identifiera vad ni vill uppnå.

2. Dela upp ansvarsområden.

3. Gör urval i flera steg.

4. Efterfråga fiktiva uppdrag på rätt sätt.

5. Använd CV- och casemallar.

6. Vikta priset klokt.

7. Skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete.

8. Riskminimera och skydda ert varumärke.

9. Håll koll på rättigheterna i köpt material.