Katalys har släppt skrivelsen ”Mot en progressiv majoritet” och mellan raderna kan tankesmedjans valstrategi för Socialdemokraterna skönjas.

Katalys gör analysen att den svenska valrörelsen 2022 kommer att ”präglas av tre internationella kriser”, Rysslands krig mot Ukraina, efterverkningarna av pandemin och klimatkrisen. Därmed räknar Katalys ut kriminalitet och förortsupplopp som tänkbara faktorer.

Katalys skriver: ”Det är tydligt att alla partier inför valet 2022 uppfattar arbetarklassen, och framför allt den utanför storstäderna, som en av de avgörande grupperna av marginalväljare att appellera till”.

Katalys anser att ”mycket talar för att det är LO-väljarna som kommer att avgöra valet”.

Därför måste Socialdemokraterna ”nu vinna tillbaka LO-väljarnas förtroende”.

Katalys jämför med de tyska Socialdemokraternas valvinst 2021 med ”löften om högre pensioner, höjd minimilön och lägre hyreshöjningar” och budskapet ”att alla arbetare som har kämpat sig igenom pandemin nu ska få den respekt de förtjänar”.

Men Katalys tipsar också Socialdemokraterna om att bredda sin målgrupp och bygga ihop en målgrupp bestående av:

* ej facklärda arbetare 19,8 procent av befolkningen

* facklärda arbetare 17,5

* lägre tjänstemän 12,0

* mellantjänstemän 23,2

* högre tjänstemän 17,9

* företagare 9,6

Den här gruppen skulle samla 79 procent av befolkningen och ”är den breda löntagarmajoriteten, som tjänar på gemensamma lösningar, och skulle kunna mobiliseras med en framtidsinriktad vänsterpolitik”.

”Arbetarväljare kan mobiliseras, inte minst i dessa oroliga tider, med en vänsterpolitik för gemenskap och social sammanhållning, genom löften om en kraftig upprustning av välfärden, ökad trygghet, och satsningar på såväl försvaret som samhällsservicen i hela landet”, anser Katalys och budskapet ska vara ”att ta tillbaka kontrollen och stärka de offentliga institutionerna för att bygga ett starkare samhälle”.

Men även den urbana medelklassen kan ”mobiliseras med Magdalena Anderssons kompetens, erfarenhet och statsmannaskap samt partiets tydliga distansering från Sverigedemokraternas auktoritära och konservativa nationalism”.

Här anser Katalys att Ulf Kristersson ”har gjort ett historiskt misstag” att ”binda sig så starkt till ett samarbete med Sverigedemokraterna” och det ”bör Socialdemokraterna vända till sin fördel”.

Och här ”finns möjlighet att bygga en bred väljarkoalition mellan arbetarklassen och den urbana medelklassen”.

Därför ska valrörelsen, enligt Katalys ”handla om populära socialdemokratiska förslag”.

För att S ska kunna ”bygga en progressiv löntagarmajoritet till vänster, blir ”välfärdspolitiken och de gemensamma trygghetssystemen avgörande”.

Katalys rekommenderar även Socialdemokraterna att tidigarelägga sitt valmanifest.

”Ofta har det socialdemokratiska valmanifestet presenterats häpnadsväckande sent, bara tiotalet dagar före valet, vilket skapar politisk otydlighet”.

Inte nog med det: Socialdemokraternas valmanifest ”har de haft karaktären av skrivbordsprodukter från tjänstemän på Regeringskansliet” och ”valarbetarna togs på sängen av de lika yrvakna förslagen”.

Socialdemokraterna behöver också fundera på hur en regering ska bildas, anser Katalys.  Och det ska också prägla valrörelsen så att S får en stark förhandlingsposition mot Centerpartiet som med ” största sannolikhet” kommer att behövas i regeringsunderlaget.

Men om ”Centerpartiet vägrar bidra till ett stabilt regeringsunderlag under de premisserna måste Socialdemokraterna vara beredda att gå i opposition”.