DEBATT. Ska en kommuns huvuduppgift vara att jobba med innovation? Ja, det tycker Peter Danielsson (m) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och Jan Björklund (S) oppositionsråd i Helsingborg.

Helsingborg är en av finalisterna i European Capital of Innovation Awards 2020, även känd som iCapital. Det är ett årligt pris som tilldelas den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att utnyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Helsingborg delar finalplats med städer som Wien, Milano och Valencia. Men är det meningen att en kommun ska satsa och arbeta för att bli en av Europas mest innovativa? Och varför är det viktigt? Det korta och enkla svaret är ja – det är helt avgörande för att vi ska kunna möta framtiden utmaningar och kunna leverera den välfärd och service som våra invånare efterfrågar.

Innovationer handlar inte bara om nytänkande teknik. Viktigast av allt är att inte släppa fokus på människan i staden. Med Helsingborgs innovationsarbete går vi ett steg längre. Vi satsar inte bara på innovation för invånarna i staden utan tillsammans med dem. Hur gör vi nu det då? Ett exempel är SällBo. I detta unika boende förs äldre och unga samman för att minska ensamheten och främja integration mellan generationer och kulturella bakgrunder. I 31 av de 51 lägenheterna bor det pensionerade 70-plusare. De övriga är unga vuxna mellan 18 och 25 år, varav hälften nyligen har kommit till Sverige, utan sina föräldrar. Alla i boendet har olika livssituation. Och det är det som är poängen. Livssituationen ser så olika ut i en stad och beroende på vilken ålder och bakgrund du har. I Helsingborg har tagit fram ett livskvalitéprogram i Helsingborg som alla förvaltningar och bolag arbetar efter. Vi har insett att just livskvalité är det som får människor att söka sig hit och att de vill stanna kvar – hur engagerar vi fler i detta och hur vill vi bygga framtiden hållbara kommun? Hur skapar vi livskvalité för fler? Vi tror att en av nycklarna är att arbeta och samverka med många fler än vi tidigare gjort, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

2018 togs ett aktivt beslut i Helsingborg att satsa på innovation med en uttalad ambition att bli en av Europas mest innovativa städer senast sommaren 2022, samma år som H22 City Expo ska genomföras. Sedan dess har det innovativa arbetet växt fram i stadens alla hörn. Invånare, akademi, näringsliv och föreningar arbetar just nu för fullt med att utveckla smarta lösningar som ska öka livskvaliteten för Helsingborgarna. För att gå före och även knyta ihop stadens kretslopp av återvinning infördes förra året ett försök med uppkopplade soptunnor. Testet går ut på att hushållen själva bestämmer när de vill att sopbilen ska tömma deras sopkärl. Vanligtvis töms sopkärl på fasta förutbestämda dagar. Sopbilarna kör och tömmer kärl oavsett om de är halvtomma eller fulla. Totalt 5400 sopkärl i en handfull Helsingborgsområden är sedan mitten av februari sensorförsedda och uppkopplade. I varje verksamhet och förvaltning pågår nu en rad olika innovationsprojekt som springer ur den ordinarie verksamheten och tittar på nya lösningar framåt. Vi minskar matsvinnet med hälften i våra skolor och förskolor, i vår nya stadsdel Oceanhamnen har vi tre rör ut och tar tillvara allt avfall – vilket minskar också växthusgasutsläppen med mer än 50 procent jämfört med det tidigare systemet. Vi kopplar upp våra stränder och livbojar, en robot svarar på frågor om skollunchen och våra färjor är det första i världen som drivs till 100 procent på el.

För oss som stad handlar det om att bygga ett innovationsekosystem och en kultur som gagnar och släpper fram smarta innovationer som förbättrar livet för människorna i staden. I dag har vi 70 företag som är med i vårt arbete med den hållbara staden och vår stadsmässa H22. Helsingborg, likt många andra städer, har stora utmaningar framför sig. För att möta utmaningarna måste vi hitta nya arbetssätt, samarbeten och lösningar. Det är bara så vi kan bygga ett starkt välfärdssamhälle i framtiden post-corona. Därför strävar vi också efter att bli den mest innovativa staden i Europa.

 

Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Jan Björklund (S) oppositionsråd i Helsingborg