Kommunikationsbyrån Prime förstärker med en trio konsulter inom ir och finansiell kommunikation.

Prime har rekryterat Ingrid Christensson, som har en bakgrund inom kommunikation på MTG, Ericsson och Jernhusen. Hon kommer närmast från ir-byrån Oxenstierna & Partners.

Rasmus Karlgren är den andra av Primes tre ir-värvningar. Han har jobbatmed svenska och internationella teknikbolag, bland annat svensk Qlik. Han kommer senast från healthtechföretaget Brighter.

Chana Svensson är den tredje värvningen. Hon är i grunden en affärsutvecklingskonsult och rådgivare inom kapitalanskaffning. Hon kommer närmast från egen rådgivningsverksamhet.

Alla får som chef Annika Stenlund, chef för finansiell kommunikation på Prime Weber Shandwick.

”Vi ska tillföra något nytt till traditionella angreppssätt för att vara relevanta. Tvärfunktionella team är ofta avgörande i kapitalanskaffning och investeringar med offentlig köpare eller säljare. Det blir lättare att hantera alltmer komplexa transaktioner när vi går in med en tidigare statssekreterare, ir-specialist, jurist och krisexpertis i ett och samma team”, kommenterar Therese Bohlin, vd på Prime.