Vänsterpartiets valberedning har tagit fram listan över vilka som kan komma i fråga för en plats i EU-parlamentet vid valet 26 maj 2019.

Vänsterpartiet har en EU-parlamentariker, Malin Björk. Hon toppar också Vänsterpartiets lista, som även rymmer vice partisekreterare Hanna Gedin och ledamöterna Lotta Johnsson Fornarve , Håkan Svenneling, Jessica Wetterling  och Momodou Malcolm Jallow.

 

(V)alberedningens förslag på vallista till EU-valet 2019
Plats, namn, distrikt, sysselsättning, födelseår

 1. Malin Björk    Bryssel, europaparlamentariker, född 1972
 2. Ana Süssner Rubin    Skåne, ombudsman Vårdförbundet, född 1980
 3. Rikard Warlenius    Storstockholm, lektor humanekologi, född 1970
 4. Nina Broman Costa    Uppsala län, säljare på bensinstation, född 1970
 5. Hanna Gedin    Skåne, biträdande partisekreterare, född 1978
 6. Ida Legnemark    Sjuhärad, utredare, född 1981
 7. Deniz Butros    Östergötland, energi- och klimatstrateg, född 1991
 8. Jonas Karlsson    Uppsala län, projektledare Byggnadsarbetareförbundet, född 1980
 9. Sara Högelius    Blekinge, folkhögskolelärare, född 1980
 10. Momodou Malcolm Jallow    Skåne, riksdagsledamot, född 1975
 11. Carolina Gustafsson    Norrbotten, avdelningschef i kulturarvssektorn, född 1973
 12. Xamuel Gonzalez Westling    Gävleborg, ombudsman, född 1983
 13. Kerstin Joelsson Wallsby    Fyrbodal, undersköterska, född 1958
 14. Håkan Svenneling    Värmland, riksdagsledamot, född 1985
 15. Gertrud Ingelman    Göteborg, pensionär fd. gymnasielärare, född 1953
 16. Jöran Fagerlund    Göteborg, kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten, född 1972
 17. Andrea Söderblom-Tay    Storstockholm, politisk sekreterare, född 1988
 18. Jesper Wiklund    Storstockholm, ombudsman Unionen, född 1978
 19. Felicia Granath    Västmanland, människorättsvetare, född 1992
 20. Zakarias Zouhir    Storstockholm, upphandlare, född 1976
 21. Jessica Wetterling    Väst, riksdagsledamot, född 1986
 22. Willy Neumann    Jönköpings län, pensionär, född 1941
 23. Agneta Hansson    Västerbotten, antikvarie, född 1956
 24. Mats Einarsson    Storstockholm, gruppledare, född 1960
 25. Lotta Johnsson Fornarve    Sörmland, riksdagsledamot, född 1956
 26. Bore Sköld    Västerbotten, folkhälsokonsult, född 1988
 27. Christina Hedin    Jämtlands län, utbildningssamordnare, född 1977
 28. Rodrigo Arce    Storstockholm, demokratirådgivare, född 1960
 29. Alma Janeth Sibrian    Väst, undersköterska, född 1964
 30. Samuel Skånberg    Storstockholm, webbutvecklare, född 1986
 31. Sara Hansson    Västmanland, skolkoordinator, född 1990
 32. Åke Johansson    Västernorrland, pensionär fd tågmästare, född 1953
 33. Inger Björk    Storstockholm, pensionär, född 1948
 34. Richard Deichmann    Kalmar län, administrativ sekreterare, född 1994
 35. Fahimeh Nordborg    Fyrbodal, gymnasielärare, född 1958
 36. Robert Armblad    Kronobergs län, lärare, född 1989
 37. Lena Ihlar    Dalarna, journalist, född 1955