Partiordförande Ebba Busch toppar samtliga riksdagslistor för Kristdemokraterna. Därefter placerar partidistrikten in lika många kandidater som de i dag har riksdagsmandat plus ytterligare två kandidater utanför valbar plats. Distrikt som saknar riksdagsmandat får ta in två egna kandidater.

Efter det kommer på Kristdemokraternas tio nationella kandidater på riksdagslistorna.

De är i rangordning:

Jakob Forssmed, Sollentuna

Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna

Andreas Carlson, Mullsjö

Liza-Maria Norlin, Sundsvall

Peter Kullgren, Karlstad

Nike Örbrink, ordförande för KDU, Stockholm

Yusuf Aydin, Norsborg

Camilla Brodin, Täby

Hans Eklind, Örebro

Magnus Oscarsson, Ödeshög