Klimatet är den fråga som störst andel, närmare hälften, av väljarna anser EU ska ägna sig åt, enligt en undersökning från Inizio. Men det är stora skillnader mellan partiets sympatisörer. Bland annat vill Vänsterpartiets sympatisörer i högre grad lämna EU än SD-väljarna.

47 procent av väljarna anser att klimat & miljö är en viktig fråga för EU att ägna sig åt. Tvåa kommer flyktinginvandring med 40 procent och trea kommer terrorbekämpning med 31 procent och strax därefter kommer brottsbekämpning med 30 procent.

Klassiska EU-frågor som fri rörlighet och ekonomi/frihandel hamnar under 20 procent. Den ”sociala pelaren” har diskuterats en del men bara 15 procent av väljarna anser att sociala rättigheter är en viktig fråga. Lämna EU anser 4 procent att Sverige ska göra.

Men variationerna mellan partierna är stora.  Bland Miljöpartiets väljare anser 95 procent att klimatet är en viktig fråga. Tvåa kommer jämställdhet med 30 procent. Hos SD-väljarna anser 10 procent att klimatet är en viktig fråga. Den stora frågan är i stället flyktinginvandring med 64 procent.

här är partiernas topp-tre efter procentandel

Moderaterna
flyktinginvandring 46
ekonomi/frihandel 40
brottsbekämpning 36
kommentar: endast 4 procent anser att företagens villkor är en viktig fråga

Liberalerna
klimat & miljö 69
ekonomi/frihandel 38
flyktinginvandring 31
kommentar: endast 3 procent vill begränsa överstatligheten

Centerpartiet
klimat & miljö 71
fri rörlighet 37
ekonomi/frihandel 35
kommentar: 13 procent anser att flyktinginvandring är en viktig fråga

Kristdemokraterna
flyktinginvandring 56
terrorbekämpning 41
brottsbekämpning 37
kommentar: samma topp-tre som SD

Socialdemokraterna
klimat & miljö 64
sociala rättigheter 33
terrorbekämpning 29
flyktinginvandring 29
kommentar: 12 procent anser att frihandel är en viktig fråga

Vänsterpartiet
klimat & miljö 67
jämställdhet 40
sociala rättigheter 31
kommentar: 12 procent anser att Sverige ska lämna EU

Miljöpartiet
klimat & miljö 95
jämställdhet 30
fri rörlighet 28
sociala rättigheter 28
kommentar: samma topp-två som Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna
flyktinginvandring 64
terrorbekämpning 50
brottsbekämpning 49
kommentar: 11 procent, en mindre andel än V-väljarna, vill lämna EU