Förra fredagen släppte Folkhälsomyndigheten sin återredovisning ”Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar”. Vi i Snusarnas Riksförbund likt många andra såg fram emot en stimulerande läsning av rapportens intressanta frågor. Som förbundet för Sveriges snusare angår rapporten oss i högsta grad. Ganska direkt insåg vi dock att läsningen inte skulle bli särskilt stimulerande. Folkhälsomyndigheten har misslyckats grovt med sitt uppdrag och svarar inte på frågorna som de fått av riksdagsledamöterna.

Dessutom fortsätter man att ägna sig åt myndighetsaktivism istället för att utföra det uppdraget som myndigheten fått. Släng nu rapporten i soporna. Gör sen om och gör rätt. Riksdagen gav ett tydligt uppdrag till Folkhälsomyndigheten i form av ” I strategins övergripande mål bör hänsyn tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar.”. Exempelvis ska de alltså redogöra för skillnaderna i skadeverkning mellan snus och cigaretter. Detta är något som vi i Snusarnas Riksförbund har efterlyst från politiken och myndigheterna. Vi vet att snus är mindre farligt än cigaretter, men det måste också märkas i de lagar och skatter som politikerna stiftar.

Folkhälsomyndigheten redogör också för skadorna från snus i sin rapport. De skriver mycket riktigt att det finns några få grupper av personer som inte ska snusa, exempelvis gravida. Sedan börjar man dock känna doften direkt av anti-snuslobbyn. Bland annat skriver myndigheten ”personer som använder e-cigaretter eller snus kan också börja röka med tiden”. Naturligtvis är detta möjligt som ett teoretiskt scenario, men låt oss se på verkligheten. Att börja snusa är det vanligaste och mest effektiva sättet att sluta röka i Sverige, enligt en undersökning från 2020 gjord av Demoskop. Vi har den lägsta andelen rökare i västvärlden samtidigt som nikotinbruket inte är speciellt lågt. Alltså slutar folk att röka och börjar med bland annat snus istället. På individnivå är det något som är bra för personens hälsa och på aggregerad nivå något som är bra för folkhälsan. Att Folkhälsomyndigheten försöker framställa sambandet som motsatt är inget annat än just myndighetsaktivism.

Den punkten som enligt oss troligen skulle bli viktigast i hela rapporten är den som berör samhällskostnaderna för tobaks- och nikotinbruk. Även här blev det dock en besvikelse. Folkhälsomyndigheten tar upp kostnaden för rökning och menar sen att underlag inte finns för samhällskostnaderna som de andra nikotinbruken orsakar. I så fall är det myndighetens skyldighet att räkna ut det själva. Andra har gjort det förr. Exempelvis HUI Research som 2014 uppskattade den årliga samhällskostnaden för snus per snusare till 300 kr. Rimligen borde en myndighet med deras resurser klara av att göra en uppskattning. Men naturligtvis är det strategiskt att inte räkna ut det. Om samhällskostnaderna för snus och cigaretter skulle jämföras med varandra skulle det bli uppenbart att snus är kraftigt överbeskattat.

Vad blir då kontentan av rapporten? Samma orättvisa behandling som vi snusare alltid har fått utstå. Man föreslår höjda skatter och begränsad smaksättning. Men utan att göra skillnad mellan olika tobaks- och nikotinprodukter. Trots att det var just det som var myndighetens uppdrag. Snusarna förtjänar korrekt information från myndigheterna.

Snusarna förtjänar politiska beslut som behandlar de schysst. Snusarna förtjänar bättre.

Samuel Lundell, förbundsordförande Snusarnas Riksförbund