Företagarna och Svenska Fotografers Förbund inleder ett samarbete.

Samarbetet handlar främst om opinionsbildning i gemensamma frågor och juridisk rådgivning för medlemmar, enligt ett utskick från Företagarna.

Svenska Fotografers förbund med 1 800 medlemmar ska få tillgång till Företagarnas kompetens inom olika områden och nätverk av beslutsfattare och politiker. Företagarna i sin tur ökar antalet företrädda företagare och får kompetens inom fotografyrkets villkor.

”Svenska Fotografers Förbund kompletterar övriga branschförbund på ett mycket bra sätt och det finns många viktiga frågor som vi kommer att kunna driva tillsammans”, kommenterar Företagarnas vd Günther Mårder.

”Att driva företag är en stor del av våra medlemmars vardag, det känns mycket bra att kunna ge dem tillgång till Företagarnas rådgivning och att få draghjälp i vårt påverkansarbete”, kommenterar Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.