Sedan facken inom 6F började slå ett slag för att öka inflytandet över lönebildningen, med hjälp av professor Lars Calmfors och tankesmedjan Katalys, har Facken inom industrin lobbat emot. Nu släpper Facken inom industrin en rapport som visar på deras vikt för sysselsättningen.

Den 17 oktober lanserade Katalys och 6F och Lars Calmfors en rapport som argumenterade för att nyansera betydelsen av det så kallade industrimärket, från vilken all lönebildning utgår, med tanke på att det är exportindustrins konkurrenskraft som står på spel. Samtidigt kan märket vara en orsak till grupper utanför industrin har svårt att komma ifatt vad gäller löner.

6F består av Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko.  Facken inom industrin består av GS, IF Metall, Unionen, Livs och Sveriges Ingenjörer. Facken inom industrin slog direkt tillbaka mot 6F efter deras rapportsläpp med ett debattinlägg i Dagens Industri.

https://www.di.se/debatt/debatt-vi-haller-inte-med-facken-i-6f/

Nu kommer även en rapport som visar betydelsen av industrin och hur konkurrensutsatt den är.

Med rapporten slår Facken inom industrin att industrin ”är fortsatt kärnan i internationellt konkurrensutsatt sektor och betydelsen för sysselsättningen oförändrad”. Svensk industri är ”avsevärt större än vad traditionell branschindelning visar” med ”över 800 000 personer sysselsatta till följd av efterfrågan på svenska industriprodukter”.
Vidare är industrin ”en internationellt konkurrensutsatt sektor med stor betydelse för svensk export, men även företag som i hög grad bygger sin verksamhet på att vara underleverantörer till industrin kan indirekt känna av samma internationella konkurrens”.

Erica Sjölander, kanslichef på Facken inom industrin, tycker inte att rapporten ska ses som ett inlägg mot 6F, Katalys och Lars Calmfors.

– Vi bevakar och analyserar industrin löpande och kommer med en rapport då och då. Under perioden mellan avtalsrörelserna funderar vi kring vår syn på lönebildningen. Det här är en analys av vad som är en konkurrensutsatt sektor.