Efter den senaste veckans diskussioner om undersökningsmetoder på grund av att Demoskop slutar med slumpmässigt urval går undersökningsföretagens branschförening ut med ett uttalande.

Pressmeddelandet från Smifs styrelse, med uttalandet, innehåller i stort sett hänvisningar till olika dokument och regelverk som aktörer som inte är medlemmar i Smif kan använda sig av. Till saken hör att Novus, som bland annat SVT använder sig av, inte är medlem i Smif. Inte heller Ipsos och Kantar Sifo är med i Smif.

– När det finns frågor kring etik och kvalitet i undersökningar vill vi förklara vilka regelverk som finns och vart man kan vända sig om man misstänker att någon inte agerar efter reglerna, säger Smifs generalsekreterare Mattias Strandberg, och lägger till:

– Det finns ingen auktorisering för att göra undersökningar, men det finns etiska regler och dokument man kan använda sig av, dessa går att använda oavsett om man inte är med i SMIF eller inte. Men alla medlemmar i Smif har förbundit sig att följa Esomars och ICCs etiska regler.

Varför kommer det just nu?
 – Vi känner att det är något vi vill lyfta fram. Det finns en pågående samhälldiskurs om huruvida man kan lita på undersökningar.

Har det att göra med att Demoskop slutar med slumpmässigt urval och diskussionen som uppstod kring det?
– Det finns många anledningar till att vi går ut med detta nu. Jag vill inte peka på någon särskild händelse.

Efter att artikeln publicerades har Smifs ordförande Karin Nelsson kommit med följande klargörande:

”Med anledning av den diskussion kring kvalitetssäkring som uppkommit i samband med SCB/Evrys datainsamling för AKU har SMIF gjort uttalandet om vilket stöd vi erbjuder och vilka resurser vi tillhandahåller”.
Och vidare:
”SCB är mycket kompetenta. Vårt uttalande har mer att göra med att vi vill förklara vilket regelverk som finns för de företag som är medlemmar hos oss eftersom det funnit frågor kring detta”.