Det är Drivkrafts kommunikationschef Sofie Quant som går över till Brandskyddsföreningen. Även där blir hon kommunikationschef.

”Tjänsten väldigt lockande när jag såg att de sökte rollen tidigare i år. Brandskyddsföreningen är en större organisation med fokus på många samhällsviktiga frågor och med starka ambitioner framåt när det gäller att sprida kunskap och information om hur man förebygger bränder, vilket känns väldigt viktigt och intressant”, berättar Sofie Quant via mejl.

Vad ska du åstadkomma?
”Det som är väldigt viktigt framåt är arbetet med kunskapsspridning och opinionsbildning och att säkerställa att fakta, information och dialog om hur man förebygger bränder kommer in i fler viktiga perspektiv exempelvis inom försvars- och hållbarhetsarbetet. Organisationen består av väldigt hög kompetens och det blir viktigt framåt att den kompetensen tas tillvara i de viktiga delar i omvärlden som arbetar med frågorna. Sedan är även varumärket något som kommer högt på agendan att se över framåt”.

Vad får du för lön?
”Jag är nöjd med min lön”.