Region Västerbotten vill premiera Stockholmsaktörer. Tanken är att en stark huvudstad bli draglok till landets regioner.

Under 2022 gav Dagens Industri det bästa Stockholmsperspektivet, anser Region Västerbotten.

Region Västerbotten motiverar priser med att Dagens Industri ”med noggrannhet förklarat utvecklingen i Västerbotten för hela Sverige” och vidare. ”Den nya industriella revolutionen ställer höga krav på omkringliggande samhällsområden, däribland energi- och kompetensförsörjning. I dessa sammanhang målas det många gånger upp motsättningar mellan landsändarna, och inte sällan mellan Stockholm och norra Sverige. Dagens industri har istället valt att gå den långa vägen och öka kunskapen kring hur stad och land tillsammans driver regional och nationell utveckling framåt”.

”Det som händer i norra Sverige är fantastiskt för Sverige och svenskt näringsliv. De satsningar som görs i norr hade vi aldrig kunnat drömma om för 10 år sedan, och det är viktigt för hela Sverige att känna till – även förtag i söder får ju affärer av detta. Vi ska fortsätta att bevaka utvecklingen i norra Sverige, vi ser långsiktigt på det”, kommenterar Anna Ekelund, nyhetschef Dagens industri.