Runt 35 000 personer besökte Almedalsveckan och närmare de över 600 sändningarna via Play besöktes av 43 000 under samma tid.

”Förutom det tragiska slutet, så blev Almedalsveckan precis så som vi hade hoppats på. Koncentrerad och intensiv med fokus på politik och demokrati”, berättar Mia Stuhre via mejl.

Dina tankar kring den kortade veckan?
”Jag tycker Almedalsveckan har hittat sitt format. Antal evenemang i det officiella programmet är något färre än tidigare år, vilket innebär mindre konkurrens mellan arrangörerna om publik, och enklare för deltagaren att få en översikt. Två partiledartal per dag gav liv och rörelse i Almedalen”.

Vilka reaktioner har ni fått?
”Vi har fått höra röster som säger att detta är den bästa Almedalsveckan de varit med på. Många vittnar om att det mer koncentrerade formatet, med något färre evenemang i det officiella programmet var en kvalitetshöjning. Jag har också hört röster som sa att trots något färre deltagare så var det rätt personer som deltog, det var de personer som de önskade få ett samtal med som medverkade”.

Vad tar du med dig till Almedalsveckan 2023?
Formatet, givetvis, men också att låta ungdomspartierna ta plats på Almedalsscenen. Partitorget är också något som är här för att stanna, det uppskattades enormt mycket av de politiker jag pratade med. Något som också uppskattades av både arrangörer och deltagare var vår satsning på att låta röster som vanligtvis inte hörs i Almedalen få ta plats under temat Alla röster ska höras”.

Mia Stuhre utvecklar:

”Jag tar också med mig nyttan med Almedalsveckan Play. Genom att komplettera med digitala evenemang, live under veckan, men också de evenemang som finns kvar att ta del av efter Almedalsveckan, bidrar Play med att Almedalsveckan är en demokratisk mötesplats för alla (alla kan delta oavsett plats) och skapar möjlighet att ta del av vad som händer under fem dagar i Visby fram till och med maj nästa år”.

Vad kan bli bättre till 2023?
Vi ska fortsätta vårt arbete med att stärka fokus på demokrati och politik i Almedalen. Det innebär att vi förhoppningsvis kan erbjuda fler scener som Alla röster ska höras. Jag hoppas också att vi i samarbete med andra aktörer kan hitta en naturlig mötesplats för alla Sveriges kommuner och regioner, en plats där frågor och utmaningar som denna sektor brottas med, kan lyftas med förhoppningen att man genom erfarenhetsutbyte kan hjälpa varandra över gränserna”.