DEBATT. Under pandemin, när det är läge att gå på offensiven med sin digitalisering, bland annat för att konsultkostnaderna går ner, då vågar många vd inte komma med förslag på annat än kostnadssänkningar, skriver Finn Følling, försäljningsansvarig på Unit4.

Efter många års erfarenhet av styrelsearbete i olika branscher blir jag fortfarande förvånad över hur företag och särskilt styrelser och toppchefer arbetar under onormala ekonomiska tider till följd av exempelvis finanskriser, oljeprisfall, naturkatastrofer eller som nu under pandemin. Historiskt sett har det mesta återgått till det normala, även om det kan ta tid.

En av huvuduppgifterna för en vd är att navigera säkert genom kriser och osäkra tider, men också att befinna sig i bästa möjliga position när vardagen är tillbaka till det normala. Styrelsens uppgift är att övervaka, ge råd och vägleda den verkställande direktören till förmån för företaget och företagets ägare.

Under de senaste tio åren har de flesta styrelser varit tvungna att hantera flera digitala projekt. De har med andra ord varit tvungna att besluta om chefens inställning till projekten och göra en kostnads-nyttoanalys av om och när de ska genomföras. De flesta styrelser har haft digitalisering som ett av flera fokusområden, så det har ofta varit lätt att få tag på dessa investeringar under normala tider. Dessa digitala projekt kan vara många, och det kan handla om både kostnadsbesparande åtgärder – men också rena intäktsgenererande åtgärder likt kundportaler exempelvis. Låt oss för att underlätta fokusera på projekt inom ERP (informationshantering) och ekonomisk planering (FP&A). Som gammal i branschen måste jag erkänna att de flesta av dessa projekt har som huvudmål att effektivisera kostnader.

Min erfarenhet är att det finns en överhängande risk att ERP- och FP&A-projekt möter stängda dörrar i disruptiva tider. Med min långa erfarenhet som ledare tror jag att jag vet vad som händer. Med huvudfokus på kostnader kommer troligtvis inte ens dessa investeringar upp på dagordningen eftersom vd är orolig för att bli nedröstad, vilket innebär att pågående projekt kommer att försenas eller skjutas upp på obestämd tid.

Vem skulle vara så oförskämd att man föreslå ett digitaliseringsprojekt med stora kostnader mitt i en pandemi? Fast, vänta lite nu – var vi inte överens om att den verkställande direktörens främsta uppgift var att se till att verksamheten har bästa möjliga position när samhället är tillbaka till det normala? Lite som en downhill-löpare som kan välja att ta höjder (investera) och vara redo att springa i nedförsbacken med högsta möjliga hastighet.

Ett ERP- och FP&A-projekt bör få en chans att ta sig in i styrelserummet och behandlas som allt annat styrelsearbete. De tider vi befinner oss i nu är en bra utgångspunkt för att driva dessa projekt. De kommer att verka som en enande kraft hos företaget och administrationen. Det kommer att uppfattas som ett offensivt beslut som bekräftar företagets soliditet och långsiktiga perspektiv och inte minst kommer de att spara minst lika mycket pengar som vid normala tider. Företagets business case är trots allt detsamma. Vissa av projekten kan också, med god förvaltning, plocka upp farten när allt återgår till det normala vilket innebär att man står bättre rustad vid nästa vägskäl och nedgångsperiod. Som grädde på moset kommer du att springa på leverantörsföretag som just nu har god tillgång till konsulter – där du kan pressa ner priset och få bra betalningsvillkor.

Till sist måste jag säga att vi har sett bra exempel på företag som ökar sitt fokus på digitalisering under dessa tider. Det är också de som framträder som marknadsledare eller som växer i sin bransch. Ge dessa projekt sin tid, ity nu är helt rätt tid.

Finn Følling, nordisk chef för PSO-försäljning på Unit4

Vill du debattera? Mejla rolf@dagensopinion.se