Medan gästerna äter glass ska de tre centralorganisationernas chefer presentera en gemensam ansträngning som ska få regeringen att höja taket i a-kassan i höstens budget.
 
Frågan har tidigare drivit hårt av TCO som nu också får LO och Saco med sig i opinionsbildningen.