Byrån har skaffat en egen lokal på Strandgatan där byråns kunder och andra ordnar ett 15-tal seminarier, varav minst tio där temat är hållbarhet. Bland arrangörerna finns Akademiska hus, Svanen, Fores i form av 2030-sekretariatet och Naturskyddsföreningen.
 
– Vi ser ett behov av olika aktörer inom hållbarhet att kunna samlas. Och vi är en naturlig samarbetspartner för företag och organisationer som vill jobba med hållbarhetsfrågor, säger Emilia Hagberg, seniorkonsult på New Republic.

Vilka andra ser ni som konkurrenter om hållbarhet i Almedalen?
– Jag har svårt att peka ut någon specifik byrå, men det kan handla om max två-tre stycken. De allt större nätverksbyråerna med hemliga kundlistor är inte med i matchen.
Emilia Hagberg tycker att kraven har blivit högre för konsulter inom hållbarhet och pr.
– Många säger sig hålla på med hållbarhet. Vi märker att när fler ägnar sig åt hållbarhet ökar kravet på sakkunskap. Det räcker inte med att kunna kommunikation.