Västsvenska Handelskammaren bland 500 av cirka 3 000 internationella personer i regionen med tidsbegränsade kontrakt. Svarsfrekvensen låg på 21 procent. Undersökningen är gjord med tanke på att näringslivet internationaliserats och att det gäller för regionen att vara attraktiv för utländsk kompetens.
 
Västsvenska Handelskammaren tycker att Li Shufus "något motsägelsefulla uttalanden om svenskheten i varumärket Volvo" går att applicera på undersökningens utfall.
 
På en sexgradig skala hade de internationella personerna 4,17 i förväntningar på Sverige. Den upplevda bilden låg på 4,0. Förväntningarna infriades men överträffades alltså inte.
Värre var det med skolan där förväntningarna låg på 4,27 och den uppleva bilden på 3,88. Medföljande personer till den anställda i familjer gav skolan 3,0 i betyg.
Affärsklimatet får 3,8 i betyg jämfört med förväntade 4,16. "Medelmåttigt", anser Västsvenska Handelskammaren. 17 procent uppger att de är missnöjda eller mindre nöjda med det västsvenska affärsklimatet.
Myndighetskontakter fick 3,77 något under förväntningarna. I botten låg levnadskostnader på 3,16.
Snittbetyget räddades av höga betyg för livsmiljö (4,79), säkerhet (4,73) och attraktiv livsstil (4,5).
 
Västsvenska Handelskammaren föreslår flera åtgärder som ska förbättra upplevelsen av regionen.
* Ett "expatriatråd" som är rådgivande till kommunen och där företag och kommuner för en aktiv dialog kring internationell kompetens.
* Ambassadörer, som bestående av internationella personer (expatriater) som verkar som ambassadörer för Västsverige.
* Skolor med internationell profil "behöver effektivisera sin verksamhet".
* Kurser i nyföretagande och jobbsökning för expats.
* Internationella personer bör få en personlig kontaktperson på myndigheterna, som också behöver korta handläggningstiden.