Centerpartiet föreslår en höjning av taket från 25 000 till 75 000 kronor.
 
Centerpartiet föreslår även en "kraftig utbyggnad" av Rut med läxhjälp och tvätteritjänster förutom de redan beslutade utvidgningarna med reparation av vitvaror, flyttjänster, trädgårdstjänster och it-tjänster. Centerpartiet vill även höja avdraget för personer över 80 år från 50 till 60 procent.
En av effekterna Centerpartiet hoppas på är jobb för personer som kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
"En tredjedel av alla anställda i RUT-företag är utrikes födda, varav en fjärdedel inte har gått ut gymnasiet", skriver

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.