Byggnads vill se:

* fler arbetsplatskontroller och straff som ”avskräcker”.

* begränsning i antalet underentreprenörsled.

* upphandlande myndigheter och kommuner ska själva kontrollera sina underentreprenörer.

* ett center mot arbetslivskriminalitet i varje region.

De tre andra frågorna som Byggnads ska driva i valet är:

pensioner
* högre pensioner för låg- och medelinkomsttagare.
* inte höjd pensionsålder förrän arbetsmiljön förbättrats.

bostäder
*
fler bostäder.
* ökade statliga bostadsinvesteringarna och återinfört investeringsstöd.
* nej till marknadshyror.

kompetensförsörjning
*
krav på lärlingar och kollektivavtal vid offentlig upphandling.
* stoppa ”vinstjakten och marknadskaoset i skolan”.
* yrkesutbildningarnas status och kvalitet ska höjas genom skärpta krav och kontroller på skolorna.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, kommenterar förbundets val av valfrågor:

”Det handlar om att lyfta fram våra medlemmar och de frågor som är viktiga för dem. Vi ser hur pensionerna blir lägre samtidigt som pensionsåldern höjs. Hur naiva politiska beslut gett arbetslivskriminaliteten fritt spelrum i vår bransch. Och hur vi själva knappt längre har råd att bo i bostäderna vi bygger”.