Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbunds kom 19 mars med ett förslag på att Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarförbundet slås samman till Sverige Lärare. Han tycker hans förslag börjar vinna viss mark.

Vad fick du för respons på förslaget?
 – I grunden har jag fått en väldigt bra respons, säger Andreas Mörck.

Dock var mottagandet av förslaget inte solklart.

– Först var man lite osäker på statusen i utredningen. Det fanns kanske en rädsla för att det skulle uppfattas som styrelsens förslag rätt upp och ner. Men när vi nu har skickat ut förslaget på intern remiss, och tydligt talat om att man kan vrida och vända på förslaget och att det inte är ett fullbordat faktum, så har reaktionerna varit bra.

Den stora frågan är vad Lärarförbundet säger, tycker Andreas Mörck.

– Jag vet att min ordförande har skickat en förfråga till Lärarförbundet och Skolledarförbundet. Och Skolledarförbundet har tackat ja till förslaget.

Andreas Mörck lägger till:

– Jag vet ju att Lärarförbundet planerar en kongress i september. Min rekommendation är att man börjar föra samtal och undersöka om det finns en möjlighet till en gemensam process. Förs behöver man resonera om det finns möjlighet att göra något gemensamt. Det är otroligt viktigt att alla aktörer sätter sig ner och diskuterar.

Du har som kanslichef för Lärarnas Riksförbund tagit fram en utredning som visar att ert förbund kommer att upphöra och jobb sannolikt försvinna. Det kan tyckas självdestruktivt. Hur har ni tänkt där?
 – Det är en berättigad fråga. Lärarnas Riksförbund går bra. Vi har aldrig varit så stora och vuxit så mycket. Jag konstaterar att Lärarnas Riksförbund mycket väl kan bestå, men det till en högre medlemsavgift och framför allt med mindre styrka. Det som lärarkåren behöver allra mest är en ökad facklig styrka. Lärarförbundet kommer aldrig att kunna konkurrera ut Lärarnas Riksförbund och vice versa. Under tiden de här förbunden riskerar att ta kål på varandra, så är mitt förslag att bygga något nytt, men det kräver att alla tre förbund är flexibla.

Andreas Mörck förtydligar:

– Jag skulle inte säga att förslaget är destruktivt, utan är ett riktigt ärligt försök att se om vi kan bli ännu bättre för lärarna. Och ja, det kan vi, men då behöver vi hitta en helt ny organisering.

Andreas Mörck tror inte det kommer att försvinna jobba om de två förbunden slås samman i en organisation.

– Först ska man se om det finns en vilja att skapa en gemensam organisation. Finns det, får man ta det till nästa steg. Det är klart att det finns dubbla funktioner och att man inte behöver ha de på allt. Men min bedömning är att både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i grunden vill öka den fackliga slagkraften och erbjuda ytterligare facklig service. Det finns också en efterfrågan på socialförsäkringsrätt, som vi inte kan erbjuda i dag. Sedan kanske det inte behövs två kanslichefer.