Samtliga lärarfack ska bilda en federation inom Saco, föreslår Lärarnas Riksförbunds utredare och kanslichef Andreas Mörck. Det skulle innebära att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet försvinner som egna fackförbund.

Andreas Mörck föreslår att federationen Sveriges Lärare bildas och i den ska ingå det som i dag är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Parallellt bildas Sveriges Skolledare av Sveriges Skolledarförbund.

– Jag har vägt argumenten för och emot, jag har vänt på argumentationen och när jag vänder och vrider på det finns det inte medlemsstöd för att slå ihop förbunden, men det finns underläggande förutsättningar, säger Andreas Mörck.

Lärarförbundet, inom TCO, har kampanjat hårt för att alla lärare ska samlas i ett förbund. Lärarnas Riksförbund har nu låtit utreda saken och kansliet har haft ett stormöte nu på morgonen.

– Det jag kan se är att det finns förutsättningar, men då måste det finnas en viss flexibilitet hos de här tre organisationerna. Jag har inte lagt ett förslag som ligger nära Lärarnas Riksförbund, utan ett som är genomförbart.

Andreas Mörck har studerat hur lärarna är organiserade i Sveriges grannländer i Norden. Men han tror inte att hans förslag kommer att genomförbaras.

– Jag vänder upp och ner på allt och då kan det i alla fall bli en fruktbar diskussion om det finns förutsättningar. Det är bättre än att det blir en utdragen process.

Utredningen som bygger på intervjuer med fackliga medlemmar och arbetsgivare, både enkäter och djupintervjuer, kommer fram till att Lärarnas Riksförbund inte kommer att kunna ”teckna avtal på egen hand” och att förbundet inte ”fullt ut motsvarar förväntningarna när det gäller medlemmarnas fyra viktigaste frågor, det vill säga arbetet med arbetsmiljö, arbetsvillkor, lön och arbetstid”. Utöver det motsvarar förbundets ”förmåga att påverka skolpolitiken fullt ut medlemmarnas förväntningar”.

Lärarnas Riksförbunds ekonomi ligger också förbundet i fatet. År 2016-2020 har förbundet gjort en ackumulerad rörelseförlust på 100 miljoner kronor. Medlemsavgiften behöver höjas, men det blir svårt när det finns ett konkurrerande fackförbund i form av Lärarförbundet. 52 procent av medlemmarna säger nej till en höjd medlemsavgift. Med bristande ekonomi blir det svårare att motsvara medlemmarnas förväntningar, konstaterar utredaren.

Utredaren tycker dock inte att det finns stöd för en direkt fusion av lärarförbunden Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet utan föreslår i stället att två helt nya federationer av förbund skapas inom facket, Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Sveriges Lärare skulle bestå av fem delförbund: Sveriges Förskollärare, Sveriges Lärare i grundskolan, Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Sveriges Lärare inom staten och Sveriges Lärarstudenter.

Utredaren tycker att de nya lärarfederationerna ska samverka inom Saco Utbildning, även SULF, som dock inte tycks intresserat.

* Saco Utbildning föreslås sättas upp på kommunalnivå med representanter från Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

* Det ska finnas en ”tydlig rollfördelning” mellan Sveriges Lärare och de fem delförbunden”. Sveriges Lärare har partsställningen, ansvarar för en gemensam stadga och ett gemensamt kansli, medan de fem delförbundens huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna lokalt, nationellt och vara den ”aktör som utformar den skolformsspecifika skol- och utbildningspolitiken”.

* Varje medlem ska ha ett medlemskap i Sveriges Lärare och ett medlemskap i något av de fem delförbunden.

* Sveriges Lärare och de fem delförbunden ska ha som mål facklig anslutnings-grad på 95 procent senast 2030.