Galan äger rum 23 mars 2023 och för första gången delas priserna i ett flertal kategorier ut i Berghs School of Communications lokaler i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

”Vi har under flera år haft förmånen att samarbeta med Berhgs studenter inför och under galan. Vår ledstjärna för val av plats för galan alltid varit att hitta en lokal som blir en nyhet för många att besöka. Därmed känns det som ett klockrent val att förlägga galan i Berghs nya hem i Gasverket, kommenterar Anna-Karin Hedlund, Precis generalsekreterare.

Hon berättar även att inlämningstiden för bidrag förlängs till den 13 februari.