Riksdagsledamoten Krister Örnfjäder (s) lämnade i förra veckan in en interpellation till justitieminister Beatrice Ask (m), där han ställer frågan vad justitieministern gjort för att komma åt problemet med bluffakturor.
– Jag vill ha reda på vad man egentligen har gjort, säger han till Dagens Opinion.
 
Även Christina Oskarsson (s) ställer den frågan till Beatrice Ask i en skriftlig fråga.
 
Bakgrunden är den stora ökningen av bluffakturor som skett. Enligt Brottsförebyggande rådet rör det sig om en ökning med 340 procent sedan 2005. Mellan januari och november 2011 fick polisen in drygt 15 000 anmälningar, jämfört med endast 4 000 år 2005.
 
Krister Örnfjäder, och även andra, har flera gånger tidigare frågat regeringen om vad de gör åt bluffakturorna.
– Vid varje sånt tillfälle har jag fått till svar att de engagerat sig i det, och att man anslagit medel och räknar med att det får effekt.
 
Trots regeringens tidigare besked har flera polisdistrikt nu visat sig vara ovetande om problemets omfattning, säger Krister Örnfjäder.
– Då blir jag lite fundersam, för jag har läst in ministerns tidigare svar, att man vidtagit olika åtgärder i akt och mening för att komma åt problemet. Men reaktionen var tydligen att man inte visste om det. Då menar jag att man överhuvudtaget inte gjort något.
 
Är justitieministern själv medveten om dessa siffror?
– Det måste hon vara. På central nivå så måste man ändå ha en samlad bild över hur problemet ser ut.
 
Han hoppas nu på att Beatrice Ask visar på hur de flyttat fram positionerna.
– Svarar hon som hon gjort tidigare så innebär det att hon inte insett problemet.
 
Ardalan Samimi