Inom 5-10 år blir Amazon ”troligen” störst på e-handel i Sverige, enligt konsultbolaget BCG.

I en rapport har BCG analyserat utbud, pris, leveranser och lojalitetsprogram hos Amazon och jämfört med svenska konkurrenter. Amazon etablerade sig i Sverige i oktober 2020. Under den första månaden blev företaget näst störst i Sverige vad gäller unika besökare med 11 miljoner.

BCG pekar på främst två faktorer som kan leda till att Amazon blir störst på e-handel i Sverige.

* Utbudet, redan erbjuder Amazon 150 miljoner produkter. BCG exemplifierar med att Amazon har 1 000 olika laptops jämfört med en ”etablerad svensk aktör” som har 150.

* Amazon kan samla data i flera olika branscher och får ”tillgång till en kunskapsbank som andra svenska näthandlare inte kan konkurrera med”, enligt BCG.

* Amazons lojalitetsprogram Prime som ”på andra marknader ger sina medlemmar tillgång till förmåner som hemleverans samma dag för utvalda delar av sortimentet”.