Sverigedemokraterna hade kallat till presskonferens om regeringsfrågan med partiledare Jimmie Åkesson, gruppledare Henrik Vinge och partisekreteraren Richard Jomshof. Mellan raderna gavs en del besked och att regeringsambitionerna är höga exemplifierades av att Sverigedemokraterna har till tillsatt en ”äntringsstyrka” och också håller på att anpassa sina beredningsprocesser i utskotten.

– Det är alldeles för tidigt att ställa ultimativa krav, sa Jimmie Åkesson på presskonferensen.

Dock är det inte för tidigt av en avsiktsförklaring och sätta lite extra press på tänkbara samarbetspartier som KD och M.

– Vi ställer inga ultimativa krav idag, däremot vill jag framföra en genuin avsiktsförklaring att sätta Sveriges bästa i första rummet, utvecklade Jimmie Åkesson.

Han berättade också ”utgångspunkten” och ”ingångsvärdena” för ett regeringssamarbete för Sverigedemokraternas del.

– Vår utgångspunkt är att Sverige är väldigt illa ute. Landet splittras av ansvarslös invandring, kriminalitet, kravlös migration. Dessa allvarliga problem måste ligga som botten när vi diskuterar ett regeringssamarbete.

Jimmie Åkesson sa att partiet vill samarbeta med partier som delar SDs ”problemanalys” och att samarbetet ska bygga på kompromissvilja och respekt och viljan att ”göra Sverige bättre”:

– Vi ska göra allt för att hålla överenskommelser och bidra till en gemensam framgång. Vår ambition är inte att skapa oreda. Vi vill vara en konstruktiv och central partner att lita på när färdriktningen för landet är så viktig att fler händer behövs vid rodret.

Jimmie Åkesson sa också vid flera tillfällen att statsrådsposterna inte var avgörande, men utan statsrådsposter ökade kravet på att få genomslag för politiken i ”proportion till valresultat”.

Därför vill Sverigedemokraterna se en tydlig handlingsplan, ett samarbetsavtal som går att ”bevaka och följa upp” inför ett regeringssamarbete. Jimmie Åkesson slg fast att partiet inte nöjer sig med att få ”insyn i regeringssamarbete” utan ställer krav på att få igenom sin politik.
Samarbetsavtalet vill SD ha på plats före och efter valet.

– Men man måste först sätta sig och diskutera vad man är överens om och inte överens om.

Jimmie Åkesson berättade vilka frågor som SD vill ha driva igenom:

* pensionerna.
* kriminal och rättspolitik.
* migrations och integrationspolitik.
* ordning och reda och kunskapsförmedling i den svenska skolan.

– Vi är överens med KD och M i de flesta av dessa frågor. Men det är viktigt att reformerna blir tillräckligt tydliga och långtgående.

Jimmie Åkesson berättade också att det pågår en ”samverkan i det vardagliga arbetet med i riksdagen” med andra tänkta samarbetspartierna.

– Det jag säger idag är ingen nytt för varken KD eller M.

Någon gemensam valplattform finns inte i dag.

– Vi är inte där ännu. Vi återkomma till formerna.

Jimmie Åkesson betonade flera gånger att Sverigedemokraterna tar ”regeringsfrågan på största allvar”.

Därför går partiet nu igenom sina processer i utskotten så att de ska bli enhetliga och tydliga för eventuella samarbetspartier.

Nya talespersoner ska utses och en faktor kommer då att vara samarbetsförmåga.

Dessutom har Sverigedemokraterna tillsatt en ”äntringsstyrka”, liksom Allianspartierna skapade inför valet 2006. Sverigedemokraterna hoppas att få med sig tjänstemän från Regeringskansliet i arbetet med äntringsstyrkan.