Nu har även Centerpartiets partiledare Annie Lööf kört fast med sitt försök att få till en regeringsbildning.  Hon begär inte förlängd tid för ytterligare sonderingar.

Annie Lööf har under sin vecka undersökt två saker:

* Hur en regering kan bildas.

* Vilka sakpolitiska områden det går att samarbeta kring.

Annie Lööf testade i huvudsak tre regeringsalternativ:

* Huvudalternativet i sonderingarna var ett samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet.
* Även en koalition mellan Alliansen och en Socialdemokraterna prövades.
* Som tredje alternativ prövade Annie Lööf en svag mittenregering med Liberalerna och Centerpartiet och henne själv som statsminister.
Huvudalternativet ett samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet.

– Partierna har ställt oförenliga krav i statsministerfrågan. Jag har också borrat i frågan om jag har kunnat bli regeringsbildare, men så har inte varit fallet.

 

Vad gäller sakpolitiken hittade Annie Lööf flera områden där partierna kan jobba över blockgränserna även om det finns ideologiska skillnader:

+ En genomgripande skattereform.

+ En bättre fungerande arbetsmarknaden.

+ Stärka vården och arbeta mot den psykiska ohälsan.

+ Sverige ska vara ett föregångsland inom klimatarbetet.

+ ”Allt fler lyfter förbättrade villkor för landsbygden”

+ Försvarsförmågan måste förstärkas.

+ Höja kvaliteten i skolan och gör den mer tillgänglig för alla.

Inom några områden blir det svårare att få fram gemensamma lösningar:

– Arbetsmarknadens funktionssätt.

– Bostadsmarknaden.

– Min slutsats är att det finne en betydande beredskap och vilja att ha fördjupade diskussioner, men inte en tillräckligt stark vilja att bryta låsningen i statsministerfrågan. Det står klart att både Socialdemokraterna och Moderaterna bara vill rösta ja till sig själva som statsminister. Det existerar ingen gul eller grön knapp för dessa partier, konstaterar Annie Lööf.