De två parterna har bestämt sig för att avsluta det upphandlade uppdraget att driva pendeltågen i region Stockholm i förtid. I stället skriver Region Stockholm ett ”nödavtal” som SJ två år, med option på ett plus ett år ytterligare. SJ tar över efter MTR från mars 2024.

En orsak som nämns i ett pressmeddelande från MTR brist på lokförare.

”Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet”, kommenterar David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef trafikförvaltningen, i ett pressmeddelande utskickat av MTR.

”Vi har gjort viktiga investeringar för att långsiktigt utveckla pendeltågsverksamheten under de år som vi drivit pendeltågen. Bland annat har vi utbildat historiskt många nya lokförare i egen regi. Vi har också genomfört den av trafiknämnden beslutade moderniseringen av pendeltågen. Nu ligger allt fokus på att säkerställa en bra överlämning till nästa operatör”, kommenterar Caroline Åstrand, vd MTR Nordic.