Lärarförbundet har skickat sin medlemstidning till medlemmarna hos konkurrenten Lärarnas Riksförbund i ett försök att värva över nya medlemmar. Det har skapat reaktioner både internt och externt. En som har reagerat i sociala medier är Marcus Larsson, som driver tankesmedjan Balans.

Bakgrunden är att Lärarförbundet har kongressbeslut om att växa och att ena alla lärare i ett förbund. Men Lärarnas Riksförbund har hittills avslagit inviterna. Nu öppnar Lärarförbundet medlemservice även för medlemmarna i Lärarnas Riksförbund och har alltså även skickat över sin medlemstidning.

Marcus Larsson driver tankesmedjan Balans som är inriktad på skolfrågor. Men i det här fallet uttalar han sig som medlem i Lärarförbundet, där han fram till sommaren har varit aktiv i debatten.

– Jag tycket inte om den aggressiva marknadsföringen. Man kan ju inte tvinga sig på någon annan. Om Lärarnas Riksförbunds medlemmar säger nej på sin kongress, så får Lärarförbundet acceptera det. Det är fulspel att skicka tidningar till Lärarnas Riksförbunds medlemmar och att de kan ringa till Lärarförbundets medlemsservice. Det är metoder man tar till som inte är riktigt justa.

Marcus Larsson anar en marknadsavdelning som är pressad av kongressbeslut att Lärarförbundet ska växa.

– Jag får en känsla av att ändamålen helgar medlen. Det är okej att bete sig hur som helst för att det ska skapas ett förbund. Men jag tror att det blir fel när ett förbund använder sig av storebrorsfasoner. Vi säger åt dem att de ska gå med hos oss. Det är ingen framgångsrik strategi. Det hade varit mycket bättre att visa hur mycket bättre det blir med ett förbund, i stället för att visa hur mycket bättre Lärarförbundet är i en tidning adresserad till medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Marcus Larsson reagerar även mot att han som medlem i Lärarförbundet via sin medlemsavgift ska subventionera tjänster för medlemmar i ett annat förbund.

– Det känns inte bra.

Dagens Opinion har sökt en kommentar från Lärarförbundet, hittills utan resultat.