Ny ordförande för Bris är Annabella Kraft, seniorchef och ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun. Hon har över efter Ulf Spendrup som har suttit två fulla mandatperioder.
 
Bris har också antagit en plan för 2017-2021 med namnet Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras för organisationens tre verksamhetsgrenar: stödja barn, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare.
 
Dessutom fattade Bris beslut om att barn kan bli medlemmar mot en engångssumma som gäller fram till 18-årsdagen.

Bris valde även in nya ledamöter i förbundsstyrelsen
Carin Grundberg Sandell, utbildad socionom och folkhögskollärare, nybliven pensionär, tidigare Scouterna.
Anas Hsissen, entreprenör och vd för Flexibla Människor.
Rosie Linder, social entreprenör som driver Peppy Pals-
Henrik Saxborn, vd för fastighetsbolaget Castellum.
Parul Sharma, människorättsjurist, idag är Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge.

omvalda ledamöter i Bris förbundsstyrelse
Christina Elffors-Sjödin, organisationskonsult.
Helén Strömberg, forskare och lektor i ekonomisk historia vid Umeå universitet.
Anders Lindmark, socionom, utvecklingssamordnare på grundskoleförvaltningen i Malmö.
Ann Rask Samuelsson, jurist vid Förvaltningsrätten i Göteborg.
Dietmar Mölk, lärare på Institutionen för Studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK) vid Linköpings Universitet, delägare och styrelseordförande för Mölk Utbildning AB.
Torbjörn Blomhage, egenföretagare.
Sofie Edberg, koordinator i två nationella nätverk kring ledning och styrning av hälso- och sjukvården