Greenpeace vill via sin kampanj halvera fiskeflottan, som enligt organisationen kastar var tredje fångad räka. Greenpeace driver frågan via en reklamkampanj som uppmanar alla att protestera på landsbygdsminister Eskil Erlandsson Facebook sida. Organisationen har också fått in ett inlägg på DN Debatt.
Yrkesfiskarna köper inte alls Greenpeace kampanj.
 
‑ Vi betraktar med viss förvåning att de väljer att vara nyttiga idioter för våra danska kollegor som har synpunkter på vårt fiske. De väljer att gå in på danskarnas sida och det har också Jan Isakson (ansvarig för havsfrågor på Greenpeace) klargjort på sin blogg, säger Henrik Svenberg, ordförande för fiskarnas branschorganisation Yrkesfiskarna.
Han tycker också att den ansvariga myndighetens agerande är "udda".
 
‑ Havs- och vattenmyndigheten har valt att gå på det här resonemanget. Det är inte osant (att räkor kastas ut), men det rör sig inte om de volymerna. Vi har ju våra veckoransoner.
 
Henrik Svenberg anser att Yrkesfiskarna tidigare har kommit med konstruktiva förslag, men inte fått myndighetens öra.
 
‑ Redan för två år sedan kom vi med ett förslag på årsransoner till Havs- och vattenmyndigheten, men de har sagt att de inte har tid . Nu klär de sig i säck och aska och säger att vårt fiske är förfärligt, säger Henrik Svenberg.
 
Myndigheten lyssnar på Greenpeace och det drabbar fiskarna, anser Henrik Svenberg.
 
‑ Förra året missade vi fisket under nyårsveckan för att myndigheten lyssnat för noga på Greenpeace trots att de vet att det inte går att ta upp 22 ton två dygn. Det har redan skapat förluster. Men de danska konkurrenterna var jublande glada för att vara ensamma under nyårsveckan som är den bästa perioden.
 
Henrik Svenberg tror dock inte Greenpeace i grunden kan ändra fiskarnas villkor.
 
‑ Jag tror att Greenpeace kampanj kan ha viss betydelse på marknaden, men vi har så stor efterfrågan på våra räkor att jag inte tror på någon långsiktig effekt.
Yrkesfiskarna har nu kommit en bit på vägen i förhandlingarna med Havs- och vattenmyndigheten.
 
‑ Vi har delvis fått igenom vad vill. Vi har fått månadsransoner för att minska antalet tillfällen man inte får sin ranson och slippa utkasten. Men det är ändå svårt att träffa rätt mängder. Årsransoner hade varit bättre.
 
Hur agerar ni nu?
‑ Vi fortsätter med våra regler och det gör 2013 till ett mellanår och hoppas framöver få individuella kvoter som i sillfisket. Det skapar mer dynamik i fisknäringen än ransoner, som är satta på en viss tid och mängd. Och det blir lättare för investerare att förstå hur marknaden funkar, säger Henrik Svenberg och berättar om hur Danmarks system har skapat ett en pool för handel med fiskemängder via sajten Puljefisk.