Sifo genomförde undersökningen den 17–26 september 2021, för femte året i rad, som en webbaserad undersökning. 1 001 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”.

75 svarade ja, varav 4 procent tyckte ”absolut” och 70 procent ”i allmänhet”.

24 procent svarade nej, fördelat på 20 procent för ”i allmänhet inte” och 4 procent på ”absolut inte” (4 procent).

75 procent i tillit innebär en nedgång på 7 procentenheter jämfört med 2020.

”Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar, men SD-väljarna drar ner Sveriges unikt höga sociala tillit. Sverigedemokraterna fungerar som ett drivhus för misstro”, säger Patrik Westander, vd för Westander.

SDs väljare minskade med 15 procentenheter under 2020. 49 procent av SD-väljarna anser att man i allmänhet kan lita på andra.

Vad beror nedgången i tillit på?
– Jag tror att det kan bero på att media nu har flyttat fokus från pandemin till andra och mer polariserande samhällsutmaningar. Skjutningarna i utsatta områden har bidragit till att lag och ordning har blivit en av de allra viktigaste politiska frågorna, säger Patrik Westander.

Är det en tillfällig nedgång?
– Det är omöjligt att veta. Det är viktigt att vi inte tar den höga svenska tilliten för given. Om vi exempelvis får en valrörelse med starkt polariserande retorik och mycket svartmålning så kan det bidra till att ytterligare undergräva förtroendet mellan människor.