Sverige får ytterligare en bildeldningstjänst när Svensk Volvo- och Renaulthandel lanserar Rulla.

Via Rulla ska bilar kunna delas via särskilda stationer. Svensk Volvo- och Renaulthandel, som består av ett 50-tal återförsäljare i Sverige, kommer att kunna erbjuda Rulla med start första kvartalet 2021.
De först städerna där tjänstern erbjuds blir Borås, Jönköping, Umeå, och Varberg.

”Vi ser en ökad efterfrågan i marknaden för mobilitetstjänster både på företags och privatsidan”, kommenterar Janola Gustafsson, vd för Svensk Volvo- och Renaulthandel, och vidare:

”Vi vill möjliggöra för våra återförsäljare att bredda sitt kunderbjudande och fortsätta vara den naturliga lokala partnern för biltjänster”.

Dagens Opinion har sökt Janola Gustafsson för mer info.