DEBATT. Internetbolaget Vården.se ger sig in hetluften kring Kry och listning av vårdsökare med ett erbjudande om en ”oberoende” plattform.

Det kan knappast ha undgått någon att det under de senaste veckorna ha blossat upp en debatt gällande listningar och framförallt inom Region Stockholm. Det har höjts många röster för behovet av en oberoende plattform som kan hjälpa personer att lista sig på annat sätt än direkt på respektive vårdcentral.

Under de senaste decennierna har valfriheten i vården ökat enormt. Samtidigt som valfriheten har ökat, så har patienternas kunskap om hur vården fungerar och de rättigheter vi alla har hamnat efter. Det är därför det uppstår problem när patienter snabbt listar sig hos en ny aktör, utan att förstå hela innebörden av listningen.

Idag finns det inget verktyg som på ett objektivt sätt listar alla vårdcentraler utifrån patienternas egna behov och preferenser. Detta behövs helt klart för att öka transparensen inom vården och kunskapen hos medborgarna. Det behövs även tydlig information om hur vården fungerar, till exempel en listning på en vårdcentral, för att patienter ska kunna ta välinformerade beslut.

Staffan Gustavsson heter jag och var med och startade Vården.se för snart nio år sedan. Vi såg redan då ett behov av att skapa en karta och kompass för alla vårdkonsumenter, oavsett om det gäller tandläkarbesök, vårdcentraler eller att hitta en ny gynekolog. Detta behov har bara ökat sedan vi lanserade sajten.

Vår vision har alltid varit att kunna guida patienter i Sverige för att de ska hitta den vård som passar just dem. Vi har redan idag över 400 000 besök varje månad, som görs av personer som vill göra ett aktivt val och hitta en för dem rätt vårdgivare. Det är allt fler personer som även vill kunna lista sig på de vårdcentraler via oss. Därför kommer vi nu också att erbjuda en möjlighet att inte bara söka och jämföra olika vårdgivare, utan patienter kommer även att kunna lista sig direkt via Vården.se hos de vårdgivare som har den funktionaliteten. Då kommer det vara lättare att jämföra vårdcentralerna och välja rätt vårdcentral – oavsett om det handlar om närhet, omdömen eller öppettiderna som styr valet.

Nu när det efterfrågas en oberoende plattform för att hjälpa svenskarna ta ett välinformerat val , så är vi Vården.se redo att hjälpa till och bidra med den hjälpen.

Staffan Gustavsson, grundare och vd, Vården.se