Teknikkonsultbolaget Afry presenterar en nordisk undersökning om kännedomen och FNs globala mål.

Undersökningen har utvecklats av Stiftelsen Gapminder och genomförts av undersökningsföretaget Novus. Undersökningen är utförd i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

I Sverige uppger 52 procent att de har dålig eller ingen kunskap all om de globala målen. Lägst var kännedomen i Danmark (59 procent). I Sverige anser 87 procent anser att målen inte kommer att nås på utsatt tid. Det är mest pessimistiskt i Norden. Mest optimistiska är finländarna (76 procent).

Dagens Opinion har inte haft tillgång till hela undersökningen.