De har, tillsammans med bland andra chefer för bolag inom försvarsindustrin, som brittiska BAE Systems, spanska Indra, italienska Finmeccanica och tyska Liebherr. Rådet är sammankallat av EUs industrikommissionär Elzbieta Bienkowska.
 
– Det låter som att man gör bocken till trädgårdsmästare, säger Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Valter Mutt. 
 
Det är i första hand sammansättningen av rådet som oroar honom, att inga företrädare för civilsamhället och eller den europeiska fredsrörelsen bjudits för att balansera särintressena. 
 
– Det är mycket oroande om det bara är vapenindustrins företrädare som sitter med i ett sådant råd. 
 
Han ifrågasätter också att Carl Bildt tar plats i rådet. Valter Mutt, som förespråkar en karenstid för ex-politiker som vill bli lobbyister, hänsvisar också till den franska upplysningsfilosofen Montesquieus teorier om sammanvävda makteliter i samhället.  
 
– Svängdörrar mellan politik och näringsliv är ett stort problem och Carl Bildt har knappt hunnit sluta som utrikesminister.
 
Oscar Örum